Архіви блогу

СТРАТЕГIЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: можливості вдосконалення на основі інформаційно-комунікаційних технологій

Петро СТЕХIН, Михайло БУНЄЄВ, Миколаївський міський інтелектуально-комп’ютерний клуб «Третя хвиля»

Вступні зауваження 
Iснуюча система державного стратегічного програмування регіонального розвитку, яка сформувалася за період державної незалежності України, виконала низку фундаментальних завдань зі ствердження молодої Української держави. Однак сьогодні ця система, так само, як і — за останніми заявами вищих керівників країни — вся система державного управління в Україні, вичерпала себе. 

Зважаючи на ситуацію, що склалася, та з урахуванням світових тенденцій зміцнення регіонального розвитку та місцевого самоврядування, Президент України у своєму Посланні до Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002—2011 роки», поставив завдання суттєво вдосконалити систему державного стратегічного програмування регіонального розвитку України. 

Зміни в зазначеній сфері найдоцільніше здійснювати передусім на основі «e-governement» та «e-democracy» як найбільш зрілих, ефективних та доступних інформаційно-комунікаційних технологій (IКТ). Їх використання відповідно до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування та європейського вибору України забезпечує створення висококогерентного соціально-когнітивного середовища в регіональних та муніципальних адміністративно-територіальних одиницях, у якому за рахунок синергетичної взаємодії вільних інтелектуально-діяльнісних (креативних) особистостей відбуватиметься прискорений узгоджений розвиток на місцевому рівні всіх трьох чинників виживання України в сучасному світі: держави, суспільства та бізнесу. Синергетичний ефект, що має бути породжений використанням технологій «e-gov» та «e-dem» в управлінні регіональним та муніципальним інноваційним розвитком на базі європейських цінностей, дозволяє Україні здійснити дуже важливий для неї в умовах глобалізації «трансформаційний стрибок» за принципом «обігнати, не доганяючи». В умовах швидкісних процесів сучасної глобалізації застосовування такого підходу стає визначальним чинником виживання країни. 

Викладена у статті парадигма вдосконалення системи державного стратегічного програмування регіонального розвитку на основі IКТ «e-governement» та «e-democracy» є фундаментально-методологічним, інструментально-технологічним та інноваційно-практичним підгрунтям ініційованого Клубом «Третя хвиля» Національного громадського інноваційного проекту «Український муніципальний ярмарок ідей». До участі в ньому Клуб у вересні 2003 р. запросив 679 муніципальних утворень та 155 головних банків України. Проект успішно реалізується завдяки тісній діловій взаємодії найбільш інноваційно чутливих та креативно спроможних територіально-адміністративних одиниць та банківських установ України.  Read the rest of this entry

Advertisements

ЩО ЗАВАЖАЄ ПРОЗОРОСТІ ВЛАДИ?


Намаганням представників органів влади приховати якусь інформацію від громадськості чи залишити її в тіні мав покласти край довгоочікуваний закон. Однак аналіз його застосування, проведений правозахисниками, свідчить: перешкод на цьому шляху не поменшало.

Брак конвертів чи законослухняності?
За п’ять місяців, що минули відтоді, як Закон «Про доступ до публічної інформації» набрав чинності, суди розглянули 75 справ стосовно цього питання, п’ять справ про притягнення посадовців до відповідальності, а двох чиновників навіть оштрафували на кількасот гривень за порушення закону. Що поробиш, бажання щось заборонити чи утаємничити глибоко вкорінилося в менталітет представників влади, тому за короткий час його не позбутися.
Деякі з них діють старими методами — цілковито ігнорують запити громадян. Частина чинить креативніше: коли їх ловлять на такому порушенні закону, пояснюють свої дії браком коштів на конверти, в яких мали б надіслати відповіді. А мешканцям одного з населених пунктів, котрі надіслали колективний інформаційний запит до сільради, відмовили, посилаючись на те, що він не відповідав формі, встановленій цією радою. Те, що такого не передбачено в законі, місцеву владу не бентежить. Read the rest of this entry

“eGover 2011, Естонія–Україна”. Між е-врядуванням і корупцією.

Агентство з розвитку підприємництва Естонії в Україні, Посольство Естонської Республіки в Україні, Міністерство економіки і комунікацій Естонії спільно з Державним агентством науки, інновацій та інформатизації України провели міжнародну конференцію з інфотехнологій та електронного управління “eGover 2011, Естонія–Україна”.

Конференція проводилась з метою обміну досвідом використання сучасних інформаційних технологій у державному управлінні і автоматизації доступу громадян до інформації про прийняття рішень у державних органах влади.

Під час свого вступного слова міністр економіки і комунікації Естонії Юхан Партс зазначив: «В Естонії давно прийшли до розуміння, що цінність будь-якого IT-проекту тим вища, чим більша користь від його практичного застосування.»

На конференції були презентовані унікальні естонські інформаційні технології, що вже успішно втіленні в життя. Зокрема, Стен Тамківі в прямому включенні по телемосту розповів про історію успіху впровадження Skype в середовищі естонського е-урядування.

Детальний аналіз історії та технічних і законодавчих питань електронного управління Естонії здійснив консул міністерства економіки та комунікації Естонії Майт Хейдельберг.

В той же час в Україні, незважаючи на прийнятий Закон “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2015 рік” існує чимало проблем в розвитку інформаційного суспільства, так і електронного урядування зокрема. Як зазначив голова постійної комісії Тернопільської міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності Богдан Попадин «у самому тексті розпорядженні Кабінету Міністрів від 13 грудня 2010 року №2250-р «про схвалення Концепції розвитку електронного врядування в Україні визначено низку проблем котрі заважають впроваджувати електронне врядування. І хоча в Концепції зазначено що проблеми мають міжвідомчий та міжрегіональний характер, секційні обговорення засвідчили, що однією з найбільших перешкод до впровадження концепції є відсутність політичної волі керівництва країни.» На відміну від Естонії, де високопоставлені чиновники пішли на зустріч пропозиції громадянського суспільства (як зауважимв Майт Хейльдерберг: «міністри товстих книг не читають, їм потрібно три слайди») і тепер в Естонії без проблем можна розрахуватися за паркування автомобіля за допомогою мобільного. Таким же чином можна придбати квиток у громадському транспорті. Вперше в світі голосування на виборах через Інтернет відбулося саме в Естонії у 2005 році. А вже у 2011 році естонські напрацювання стали предметом зацікавлення Європейського Союзу. З урахуванням новітніх інфотехнологій запроваджено медичний консультаційний телефон, мобільне опозиціонування дозволяє використовувати дані: і в сільському господарстві, і в держбезпеці, і в нових медіа. Read the rest of this entry

Информационная политика Украины – насколько мы далеки от ЕС

Интервью опубликовано 2011-01-27 11:17:11

Электронное правительство в странах ЕС. Что это? Как оно функционирует? Зачем оно?

Отвечает Олег Швайковский – Head of Center for Strategic Development, Elion (Таллин,Эстония), 

Согласно формулировке Еврокомиссии, электронное правительство — это “использование информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества и доступности государственных услуг в сочетании с организационными изменениями, изменением квалификации госслужащих для улучшения обслуживания граждан, укрепления демократии и повышения роли общества в политике”.

Развитие систем “электронного правительства” сегодня является одним из ключевых приоритетов Евросоюза в рамках политики единого европейского информационного пространства.

Электронное правительство снижает затраты как административного аппарата, так и предпринимателей и частных лиц, т.е. электронное правительство позволяет сделать государственный сектор более эффективным, прозрачным и понятным для населения.

Под информационными технологиями понимаются в первую очередь современные системы связи и Интернет, а также весь комплекс оборудования, программного обеспечения, систем идентификации пользователей и банков данных, необходимых для работы электронного правительства. Фактически, речь идет о постепенном выводе в Интернет государственных структур, взаимодействующих с населением о создании условий для электронного оформления документов, о передаче в государственные органы различных видов отчетности (например, бухгалтерской, или налоговых деклараций), об оформлении разрешительных документов и т.д. ЕС ставит перед собой три базовые задачи — снизить административную нагрузку, предельно упростить доступ граждан стран ЕС к услугам государственных учреждений, обеспечить совместимость систем электронных правительств между государствами-членами сообщества. Read the rest of this entry